En els moments més durs, sempre hi haurà persones disposades a ajudar els altres sense esperar res a canvi.