INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT COVID-19

MENJADORS 2020-2021:

Amb moltes ganes ja de retrobar-nos al setembre, l’equip de “El menú del Petit” vol garantir que tots els seus menjadors comencin el seu funcionament amb les màximes mesures de seguretat i seguint les indicacions de les autoritats.

És per això que a partir del document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” aprovat pel PROCICAT el dia 3 de juliol de 2020, us hem fet un petit extracte del que fins ara se’ns indica pel que fa a l’estona del migdia i poder així començar respondre a alguns dels vostres dubtes i inquietuds.

Tot aquest Pla marca pautes generals que després al setembre en funció del nombre d’usuaris del menjador, de la situació del moment, etc. i amb previ acord amb cada escola, es concretarà i s’informarà les famílies.

 

Mesures

 • A l’espai del menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una distància de seguretat respecte a altres grups estables.

Si l’organització del centre ho permet, el menjar es farà a l’espai habitual del menjador escolar.

Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, els nens i nenes podran menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Aquests espais han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable.

Si l’espai que s’utilitza és l’aula de referència ocupat pel grup estable, caldrà netejar i ventilar l’aula després dels àpats.

Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per més d’un grup estable caldrà, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat.

 

 • Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Caldrà mantenir la separació entre les taules dels diferents grups estables. En cas que una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar unes cadires buides per garantir la distància.

En menjadors molt concorreguts  és recomanable valorar la realització de més torns dels habituals per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai. Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

 

 • S’haurà de requerir la rentada de mans abans i després dels àpats, abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats.

 

 • Les taules del menjador s’hauran de netejar i desinfectar després de les activitats i els àpats.

 

 • No es col·locarà material per a compartir, ni setrilleres, ni amanides per compartir, ni cistelles del pa, etc.

 

 • L’aigua pot estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.

 

 • Els hàbits d’ordre i cura de l’espai (tipus parar i desparar taula o d’altres) es continuaran treballant com a part important del nostre projecte però ho faran exclusivament per al seu grup de convivència.

 

 • Es podran fer activitats abans i/o després de l’àpat, preferiblement, a l’aire lliure amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta.

També es podran fer servir espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.

 

 • Acollida matinal: les escoles hauran d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant els responsables de l’acollida com els infants hi hauran de portar la mascareta. En acabar l’horari d’acollida caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

 

 • Es garantirà el protocol marcat per les autoritats en cas de detectar algun cas de positiu.

 

 • Es farà formació als equips de monitors i monitores d’higiene i prevenció.

 

 

Aquest és l’estracte del pla d’actuació aprovat per PROCICAT.

En cas de tenir preguntes o dubtes, si us plau, ompliu el formulari de contacte i intentarem respondre al més aviat possible.

 

TORNAR A LA PÀGINA D’INICI