Què volem aconseguir?

Alimentació saludable equilibrada, variada, i moderada:

Aprendre a menjar de tot i sanament en funció de les necessitats nutricionals dels infants.

A l’escola els infants tenen un important desgast físic; en l’elaboració dels menús hem d’aconseguir poder reparar aquest desgast a la vegada que eduquem per una dieta equilibrada.

 Educar en hàbits i valors:

 L’estona del migdia esdevé un moment important per treballar i practicar diferents hàbits (higiene i alimentaris) i valors de la vida quotidiana i de convivència.

 Temps de descans i diversió:

El menjador s’ha de convertir en un espai agradable i de bon ambient on els infants puguin desconnectar i gaudir plenament per poder així iniciar amb força les hores lectives de la tarda.